innowacje i projekty

samorząd szkolny

zajęcia pozalekcyjne

plan lekcji

galeria


projekty edukacyjne 2011
PDF Drukuj Email

Święto projektu 2011

W roku szkolnym 2010/2011 zrealizowano Projekty przedmiotowe:, chemiczny, języka angielskiego, matematyczny  oraz Projekty ponadprzedmiotowe -  teatralny (uwzględniające aspekty historyczno- regionalne,)  „ Ocalić od zapomnienia” (w których miedzy innymi przeprowadzono konkursy : plastyczny
i fotograficzny, literacki, historyczny) oraz Projekt Wolontaryjny.

Dzięki realizacji projektów wychowankowie naszej szkoły zdobyli wiele nowych informacji, poszerzyli swoja wiedzę
i rozwinęli umiejętności w wybranych przez siebie dziedzinach a także pogłębili umiejętności poprawnej komunikacji, odpowiedzialności za słowa i podjęte zobowiązania.

Koordynator projektu Magdalena Doniec

Projekt chemiczny

Czy kwaśne odpady są szkodliwe?

Cel: Analiza procesów powstania kwaśnych odpadów i skutków ich działania

Opiekun projektu mgr inż. Anna Gładysz

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Projekt Wolontaryjny

W ramach programu „Szkoła bez przemocy”, uczniowie klas III przystąpili do „Konkursu na projekty wolontaryjne” i realizowali działania związane z wolontariatem. Projekt „Jesteśmy dla innych” obejmował działania związane z zapoznawaniem                       i przedstawianiem świata bajek oraz propagowaniem edukacji czytelniczej wśród młodszych kolegów i koleżanek. Projekt obejmował również licytacje prac plastycznych oraz zdjęć, które zostały zrobione przez uczniów w ramach projektu „Ocalić
od zapomnienia”.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Projekt „Ocalić od zapomnienia”

- koordynator projektu – Marzena Sobczyk

- nauczyciele opiekunowie projektu: Jadwiga Wędel, , Maria Pempuś, Beata Zapała, Marzena Sobczyk oraz Mariola Bartula    i Przemysław Gołębiowski i Elżbieta Kiszka

- termin realizacji – od 15 listopada do 15 lutego

Grupy uczniów ze SP i Gimnazjum biorących udział w projekcie

- grupa humanistyczna

- grupa historyczna

- grupa artystyczna

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Projekt wiedza o społeczeństwie

Ziemia planeta ludzi

Cel. Poznanie głównych zagrożeń ekologicznych dla ziemi jako planety

Opiekun projektu mgr Beata Zapała


Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Projekt historyczny

Rody szlacheckie na ziemi Nowobrzeskiej

 

Cel: Ukazanie i poznanie najsłynniejszych rodów zamieszkujących teren Gminy Nowe Brzesko

Opiekun projektu mgr Beata Zapała

 


Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Projekt języka angielskiego

Różnice w języku amerykańsko- angielskim

a brytyjsko – angielskim

Cel: Uświadomienie uczniów o znaczących różnicach istniejących pomiędzy amerikan – english i britis englisz oraz źródeł powstania tych różnic w zakresie tworzenia się państwa amerykańskiego.

Opiekun projektu mgr Patryk Bujakowski

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Projekt biologiczny

Odpady, co z nimi zrobić?

Cel: Kształtowanie umiejętności oceny wpływu nielegalnych wysypisk śmieci na środowisko. Umiejętność stosowania sposobów zmniejszających liczbę odpadów.

Opiekun projektu mgr Renata Jończyk


Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Projekt matematyczny

Czy w architekturze występuje matematyka?

Cel: Upowszechnienie roli matematyki w innych dziedzinach. Kształtowanie umiejętności rachunkowo geometrycznych. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

Opiekun projektu Magdalena Doniec

 

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Projekty edukacyjne 2011

 


Copyright © 2018 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.