innowacje i projekty

samorząd szkolny

zajęcia pozalekcyjne

plan lekcji

galeria


aktualne konkursy
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 września 2013 09:00

Konkursy rok szkolny 2015/2016

Gdzie kwitnie kwiat- musi by

wiosna,

a gdzie jest wiosna - wszystko wkrótce zakwitnie.”

(Friedrich Rückert)

III Powiatowy konkurs gimnazjalny

Wiosenne inspiracje”

Kategorie: literacka, fotograficzna, plastyczna, muzyczna.

PATRON KONKURSU:

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO -

p. Jan Chojka

FOTO NOWAK STUDIO” - p. Ryszard Nowak

MIEJSKO - GMINNE CENTRUM KULTURY i PROMOCJI w Nowym Brzesku -

p. Dyrektor Anna Maj - Skowrońska

III Powiatowy konkurs gimnazjalny Wiosenne inspiracje”

Kategorie: literacka, fotograficzna, plastyczna, muzyczna.

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

Gimnazjum im. Bohaterów Ziemi Nowobrzeskiej w Nowym Brzesku

ul. Krakowska 29

32-120 Nowe Brzesko

tel. 12 3852885, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

PATRONAT :

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO – p. Jan Chojka

FOTO NOWAK STUDIO” – p. Ryszard Nowak

MIEJSKO - GMINNE CENTRUM KULTURY i PROMOCJI w Nowym Brzesku - p. Anna Maj - Skowrońska

Regulamin konkursu literackiego

Cele konkursu:

Rozwój umiejętności literackich i artystycznych oraz wrażliwości twórczej i  wyobraźni, uwrażliwienie młodzieży na   piękno przyrody, zachęcenie uczniów do twórczych działań, odkrywanie młodych talentów literackich.

Temat konkursu

Organizatorzy zachęcają do przysłania prac literackich zawierających spostrzeżenia, przeżycia i refleksje związane z nadejściem wiosny.

Warunki uczestnictwa

 1. Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy uczniów Gimnazjów Powiatu Proszowickiego.

 2. Forma prac:

Kategoria dowolna w zakresie poezji i prozy - objętość jednego utworu nie powinna przekraczać 3 stron  wydruku (czcionka Times New Roman o rozmiarze 12).

 1. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie jedna pracę w każdej kategorii.

 2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Przyznane zostaną I, II, III miejsce. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

Prace wraz z wypełnioną metryczką prosimy przesłać do 15.04.2016 r. na adres: Gimnazjum im. Bohaterów Ziemi Nowobrzeskiej, ul. Krakowska 29, 32-120 Nowe Brzesko, z dopiskiem: KONKURS LITERACKI lub drogą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Metryczka powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa, adres i telefon szkoły, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna, adres mailowy opiekuna.

 1. Autorom najlepszych utworów zostaną przyznane nagrody.

 2. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 13. maja 2016r.

 3. O dokładnym terminie finału, jego programie i liście laureatów powiadomimy drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

Regulamin konkursu plastycznego

Tytuł – „Ptaki i zwierzęta naszych pól i lasów”

Cele konkursu:

•  rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych

•  popularyzacja różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi

•   rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.

 

 

Zasady uczestnictwa

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Powiatu Proszowickiego

 2. Autorem jednej pracy konkursowej może być tylko jeden uczeń.

 3. Technika pracy plastycznej - dowolna, format – nie większy niż A3.

 4. Prace plastyczne muszą być opisane na odwrocie, pismem drukowanym, zgodnie z podanym wzorem metryczki:

 

Imię i nazwisko:…………………….……………………………………..

Klasa: ………………………………………………………………….…..

Szkoła: ………………………..…………………………………………….

Opiekun: ……………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………….

 

 1. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą podlegały ocenie konkursowej.

 2. Przy ocenie prac komisja bierze pod uwagę: zgodność z tematem, walory artystyczne, oryginalność prac, kompozycję pracy plastycznej i fotografii.

 3. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Przyznane zostaną I, II, III miejsce. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 4. Prace należy dostarczyć do Gimnazjum w Nowym Brzesku ul. Krakowska 29 do dnia 15.04.2016r.

 5. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 13. maja 2016r.

 6. O dokładnym terminie finału i jego programie powiadomimy telefonicznie.

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego

Tytuł: „Wiosenne przebudzenie”

Cele konkursu:

 • rozwijanie kreatywności i uzdolnień

 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody

 • rozwijanie zmysłu fotograficznego, prezentacja inwencji twórczej autorów zdjęć.

 

Zasady uczestnictwa

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Powiatu Proszowickiego.

 2. Autorem pracy konkursowej może być tylko jeden uczeń.

 3. Fotografie:

 1. Każdy z autorów może nadesłać nie więcej niż 3 fotografie w formacie minimum 13x18 cm, maksimum 20x30 cm.

 2. Dodatkowo proszę dołączyć płytę CD z plikami cyfrowymi (format plików jpg)

 1. Prace powinny zawierać metryczkę:

 

Imię i nazwisko:…………………….……………………………………..

Klasa: ………………………………………………………………….…..

Szkoła: ………………………..…………………………………………….

Opiekun: ……………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………….

 1. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą podlegały ocenie konkursowej.

 2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Przy ocenie prac komisja bierze pod uwagę: walory artystyczne, interpretacja tematu, oryginalność prac.

 3. Przyznane zostaną I, II, III miejsce. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 4. Prace należy dostarczyć do Gimnazjum w Nowym Brzesku ul. Krakowska 29 do dnia 15.04.2016r.

 5. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 13. maja 2016r.

 6. O dokładnym terminie finału i jego programie powiadomimy telefonicznie.

 

 

II Powiatowy konkurs muzyczny „Wiosną śpiewam to, co lubię”. Nowe Brzesko 2016r.

Regulamin konkursu muzycznego

 1. Cele konkursu:

 • Dokonanie przeglądu twórczości artystycznej młodzieży naszego powiatu.

 • Umożliwienie prezentacji swoich umiejętności artystycznych.

 • Wyłonienie w drodze konkursu najlepszych solistów, duetów i zespołów.

 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych młodzieży.

 • Wymiana doświadczeń.

 1. Uczestnicy konkursu:

 • Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy uczniów gimnazjów powiatu
  proszowickiego.

 • Gimnazjum może zaprezentować maksymalnie trzy utwory.

 1. Ocena konkursu:

 • Wykonawcy będą oceniani w kategoriach: soliści, duety i zespoły

 • Jury dokona oceny uczestników w oparciu o następujące kryteria:

 • dobór repertuaru,

 • interpretacja,

 • ogólne wrażenie artystyczne.

 

 1. Warunki uczestnictwa:

Postanowienia końcowe:

 • Podczas konkursu można zaprezentować dowolny repertuar.

 • Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie.

 • Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży.

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych jego uczestników na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm. ).

 • Uczestnik konkursu poprzez nadesłanie zgłoszenia akceptuje niniejszy regulamin.

 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy

 • Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora,

 • Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 385 28 85.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

NA II KONKURS „WIOSNĄ ŚPIEWAM TO, CO LUBIĘ”

NOWE BRZESKO 2016 rok

 

 1. Nazwa i adres szkoły, telefon:

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Prezentacja utworu ( tytuł ):

 

solista: ………………………………………………………………………………

duet: …………………………………………………………………………………

zespół: …………………………………………………………….…………………

 

imię i nazwisko ucznia, klasa:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

 1. Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu, adres e-mail:

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny -

"W trosce o nasze bezpieczeństwo" - ogłaszamy XVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/201631

Etap szkolny - Magdalena Krosta, Piotr Melczewski

Etap powiatowy - 31 marzec

Etap wojewódzki - 10 maj

Etap centralny - 10 czerwiec

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2016W turniej uczestniczyć może młodzież szkolna


 

 

Regulaminy konkursów w roku szkolnym 2014/2015

 

II Powiatowy konkurs gimnazjalny

„Wiosenne inspiracje”

Kategorie: literacka, fotograficzna, plastyczna, muzyczna.

ORGANIZATOR KONKURSU:

Gimnazjum im. Bohaterów Ziemi  Nowobrzeskiej w Nowym Brzesku

ul. Krakowska 29

32-120 Nowe Brzesko

tel. 12 3852885, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

PATRONAT :

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO – p. Jan Chojka

„FOTO  NOWAK STUDIO” – p. Ryszard Nowak

MIEJSKO - GMINNE CENTRUM KULTURY i PROMOCJI w Nowym Brzesku - p. Anna Maj - Skowrońska

Regulamin konkursu literackiego

Cele konkursu

Rozwój umiejętności  literackich i artystycznych oraz wrażliwości twórczej i  wyobraźni, uwrażliwienie młodzieży na   piękno przyrody, zachęcenie  uczniów do twórczych działań, odkrywanie młodych talentów literackich.

Temat konkursu

Organizatorzy zachęcają do przysłania prac literackich zawierających spostrzeżenia, przeżycia i refleksje związane z nadejściem wiosny.

Warunki uczestnictwa

 1. Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy uczniów Gimnazjów Powiatu Proszowickiego.
 2. Forma prac:

Kategoria dowolna (proza, poezja) - objętość jednego utworu nie powinna przekraczać 3 stron  wydruku (czcionka  Times New Roman o rozmiarze 12)

 1. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie jedną pracę.

Prace wraz z wypełnioną metryczką prosimy przesłać do 17. 04. 2015 r. na adres:  Gimnazjum im. Bohaterów Ziemi  Nowobrzeskiej, ul. Krakowska 29, 32-120 Nowe Brzesko, z dopiskiem: KONKURS LITERACKI lub drogą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Metryczka powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa, adres i telefon szkoły, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna, adres mailowy  opiekuna.

 

 1. Autorom najlepszych utworów zostaną przyznane nagrody.
 2. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się  08. maja 2015r.
 3. O dokładnym terminie finału i jego programie powiadomimy drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

Regulamin konkursu plastycznego i fotograficznego

Cele konkursu

•  rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych

•  popularyzacja różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi

•   rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody

•   rozwijanie zmysłu fotograficznego, prezentacja inwencji twórczej autorów zdjęć.

 

Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Powiatu Proszowickiego
 2. Autorem jednej pracy konkursowej może być tylko jeden uczeń.
 3. Technika pracy plastycznej  - dowolna, format – nie większy niż A3.
 4. Fotografie:
  1. Każdy z autorów może nadesłać nie więcej niż 3 fotografie w formacie minimum                 13x18 cm, maksimum 20x30 cm.
  2. Dodatkowo proszę dołączyć płytę CD z plikami cyfrowymi (format plików jpg)
  3. Prace plastyczne muszą być opisane na odwrocie, pismem drukowanym, zgodnie                    z podanym wzorem metryczki a do fotografii dołączona metryczka:

 

Imię i nazwisko:…………………….……………………………………..

Klasa: ………………………………………………………………….…..

Szkoła: ………………………..…………………………………………….

Opiekun: ……………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………….

 

 1. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 2. Przy ocenie prac komisja bierze pod uwagę: zgodność z tematem, walory artystyczne, oryginalność prac, kompozycję pracy plastycznej i fotografii.
 3. Przyznane zostaną:  I, II, III miejsce. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 4. Prace należy dostarczyć do Gimnazjum w Nowym Brzesku ul. Krakowska 29 do dnia 17. 04. 2015r.

10. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 8. maja 2015r.

11. O dokładnym terminie finału i jego programie powiadomimy drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

 

Regulamin konkursu muzycznego

Cele konkursu:

·             Dokonanie przeglądu twórczości artystycznej młodzieży naszego powiatu.

 • Umożliwienie prezentacji swoich umiejętności artystycznych.
 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych młodzieży.
 • Jury dokona oceny uczestników w oparciu o następujące kryteria:
 • dobór repertuaru,
 • interpretacja,
 • ogólne wrażenie artystyczne.

·             Wyłonienie w drodze konkursu najlepszych solistów i zespołów.

·             Wymiana doświadczeń.

1.       Uczestnicy konkursu:

 • Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy uczniów gimnazjów powiatu proszowickiego.
 • Gimnazjum może zaprezentować maksymalnie dwa utwory.

2.       Ocena konkursu:

 • Wykonawcy będą oceniani w kategoriach: soliści i zespoły

 1. 3. Warunki uczestnictwa:
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełniona karta zgłoszenia, którą należy wysłać w terminie do 17.04.2015 r. na adres:  Gimnazjum im. Bohaterów Ziemi  Nowobrzeskiej, ul. Krakowska 29, 32-120 Nowe Brzesko, z dopiskiem: KONKURS MUZYCZNY lub drogą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Podczas konkursu można zaprezentować dowolny repertuar.
 • Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 24.04.2015r. w MIEJSKO - GMINNYM CENTRUM KULTURY I PROMOCJI ul. Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko                                 od godziny 9.00 (według ustalonego harmonogramu).
 • Koncert finałowy i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu  08.05.2015r. na HALI SPORTOWEJ Gimnazjum im. Bohaterów Ziemi  Nowobrzeskiej w Nowym Brzesku,                 ul. Krakowska 29, 32-120 Nowe Brzesko.
 • O dokładnym terminie finału i jego programie powiadomimy drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Postanowienia końcowe (dotyczące konkursu literackiego, plastycznego, fotograficznego, muzycznego)

 • na konkurs nie wolno przesyłać prac wcześniej publikowanych i nagradzanych,
 • uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin i oświadcza, że posiada prawa autorskie do zgłoszonych utworów literackich, prac plastycznych i fotograficznych oraz wyraża zgodę na ich nieodpłatne rozpowszechnianie, publikację przez Organizatorów.
 • organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie.
 • organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży.
 • udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych jego uczestników na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych      z dnia 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm. ).
 • regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora,
 • wyniki konkursów zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły w dniu                         5. maja 2015r.
 • szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 385 28 85.

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

NA KONKURS  MUZYCZNY „WIOSNĄ ŚPIEWAM TO, CO LUBIĘ”

NOWE BRZESKO 2015 rok

 

 1. 1. Nazwa i adres szkoły, telefon:

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 1. 2. Prezentacja utworu ( tytuł ):

solista: ………………………………………………………………………………

duet: …………………………………………………………………………………

zespół: …………………………………………………………….…………………

 

imię i nazwisko ucznia, klasa:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

 1. 3. Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu, adres e-mail:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

„Palenie jest słabe”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na plakat „Palenie jest słabe” jest zespół ds. promocji zdrowia w Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Nowym Brzesku

2. Konkurs organizowany jest w związku z obchodzonym w dniu 20 listopada 2014 r. „Światowym Dniem Rzucania Palenia”
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów zespołu szkół w Nowym Brzesku.

§ 2

Cel konkursu

 

1. Promocja zdrowego stylu życia wolnego od nałogu palenia tytoniu i od dymu tytoniowego
2. Zwiększenie i pogłębienie wiedzy nt. działania nikotyny na organizm człowieka i skutków palenia tytoniu
3. Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych

4. Propagowanie zachowań asertywnych wobec palenia tytoniu i promowanie mody na niepalenie.
5. Aktywizacja środowiska szkolnego w zakresie działań prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki tytoniowej.

§ 3

Ramy czasowe

Konkurs trwać będzie od 19 listopada 2014 r. do 18 grudnia 2014 r.

§ 4

Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Prace plastyczne mogą być wykonywane z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych i nie mogą mieć rozmiarów większych niż 50 x 70 cm (format B2).
2. Do konkursu mogą być przedstawione prace wykonywane wspólnie przez daną klasę.

3. Każda praca plastyczna powinna zawierać na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu informację o klasie, która wykonała plakat.


§ 5

Kryteria oceny

 

1. Plakat będzie oceniany z uwzględnieniem następujących kryteriów:
• zastosowanie się do wytycznych regulaminu
• pomysłowość i oryginalność
• czytelność przekazu
• estetyka wykonania
• spełniających kryteria plakatu jako formy graficznego przekazu informacji
2. Plakat:
• powinien przekonywać do niepalenia
• ukazywać pozytywy życia bez dymu tytoniowego
• dostarczać powodów, dla których warto nie zaczynać palenia lub wyjść z nałogu

 

Małopolski Konkurs Plastyczny „Koń i człowiek przez wieki”

- dowolna technika (z wyjątkiem prac z materiałów sypkich i spożywczych oraz prac przestrzennych)

- dowolny format (zalecany format A4 lub A3)

- prace będą oceniane wg kryteriów: oryginalność, dobra identyfikacja pracy z tematem, poczucie humoru,

- oświadczenie rodziców o przetwarzaniu danych osobowych ( druk do zabrania u p. Marzeny Sobczyk)

- 14 listopada prace przekazać p. Marzenie Sobczyk

-przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 6 grudnia 2014 roku, informacje na stronie stadniny w Hebdowie

 
Copyright © 2018 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.