innowacje i projekty

samorząd szkolny

zajęcia pozalekcyjne

plan lekcji

galeria


projekty szkolne
projekty szkole PDF Drukuj Email

Projekty szkolne Rok szkolny 2015/2016

Projekt -  "Edukacja zdrowotna"

Cele edukacji zdrowotnej w szkole:

 • Kreowanie całościowego podejścia do zdrowia - jako dynamicznych związków między zdrowiem fizycznym, społecznym, psychicznym i duchowym;
 • Wykorzystywanie przez szkołę sprzyjających okoliczności dla edukacji zdrowotnej: programy
  i projekty zdrowotne realizowane pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • Przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia i kształtowanie umiejętności wykorzystania tej wiedzy oraz tworzenie warunków w szkołach do ukształtowania postaw i nawyków troski o własne zdrowie i innych;
 • Dążenie do harmonizowania wiedzy o zdrowiu, którą uczeń zdobywa z różnych źródeł (rodzina, nauczyciele, rówieśnicy, środki masowego przekazu, reklama, itp.);
 • Zachęcanie uczniów do zdrowego stylu życia;
 • Stwarzanie w placówkach oświatowych warunków i możliwości sprzyjających zdrowiu.

 

Projekt - "Wolontariat - sens pomagania.  Współpraca z Hospicjum Św. Łazarza"

Cel nadrzędny projektu

 • uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka, los osób starych niepełnosprawnych, oraz starszych,
 • pobudzenie do refleksji, nad istnieniem człowieka i sensem życia,
 • popularyzacja idei wolontariackich, kształtowanie postaw prospołecznych,
 • przybliżenie idei  opieki  hospitacyjnej.

 

Projekt - "Spotkania ze sławnymi ludźmi

Cel nadrzędny

 • Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa we współczesnym świecie
 • Oddziaływanie za pomocą autorytetów  (sportowców, ludzi kultury, polityków)  na młodzież gimnazjalną, tak, aby kształtować postawy prospołeczne
 • Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań uczniów.

 

Projekt - "I love London "

Cel nadrzędny projektu

 • cykliczne wyjazdy do Londynu
 • poznanie kultury i obyczajów mieszkańców Londynu
 • komunikowanie się w języku angielskim (w sklepach, na dworcu, na ulicy)
 • poznanie i zwiedzanie słynnych miejsc w Londynie
 • Przybliżenie historii Anglii,
 • nabycie umiejętności turystycznych, (zachowanie na lotnisku, przekraczanie granicy)

 

Projekt - "Kocham kino"

Cel nadrzędny projektu

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów filmem oraz poszerzanie ich wiedzy
 • Wyposażanie uczniów w ogólną wiedzę na temat historii kina, etapów jego rozwoju, warsztatu pracy aktora, reżysera, techniki gry aktorskiej itp.
 • Zaproponowanie ciekawego sposoby spędzania wolnego czasu.

 

Projekt - "Czysta Małopolska"

Cel nadrzędny projektu

 • Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży województwa małopolskiego nt. potrzeby selektywnego gospodarowania odpadami i zagrożeń, jakie niesie wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów.
 • Kształtowanie proekologicznych zachowań w postępowaniu z odpadami w codziennym życiu.
 • Utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez systematyczne, praktyczne działanie związane z selektywną zbiórką odpadów.
 • Promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami.

 

Projekt -  "Jedz smacznie i zdrowo"

Cel nadrzędny projektu

 • Promocja wśród młodzieży gimnazjalnej zasad zdrowego i świadomego komponowania smacznych i zdrowych posiłków.
 • Pokazanie młodzieży różnorodności dostępnych produktów oraz pokarmów, dzięki którym, możliwy jest kompromis pomiędzy jedzeniem zdrowym i smacznym.
 • Utrwalanie odpowiedzialnych postaw związanych z niemarnowaniem jedzenia, z prawidłowym oraz świadomym kupowaniem, przygotowywaniem i przechowywaniem żywności.
 • Ponadto, w ramach programu organizatorzy promują wśród gimnazjalistów postawę proekologiczną, podkreślając związek pomiędzy ekologią a odżywianiem i zdrowym stylem życia.

Projekt - "Wiosna słowem i obrazem malowana"

Cel nadrzędny projektu

 • Rozwój umiejętności  literackich i artystycznych, wrażliwości twórczej i  wyobraźni,
 • uwrażliwienie młodzieży na   piękno przyrody,
 • zachęcenie  uczniów do twórczych działań, odkrywanie młodych talentów literackich, plastycznych i fotograficznych.

 

Projekty szkolne Rok szkolny 2014/2015

Projekt - "Wiosna słowem i obrazem malowana"

Cel nadrzędny projektu

 • Rozwój umiejętności  literackich i artystycznych, wrażliwości twórczej i  wyobraźni,
 • uwrażliwienie młodzieży na   piękno przyrody,
 • zachęcenie  uczniów do twórczych działań, odkrywanie młodych talentów literackich, plastycznych i fotograficznych.

 

Projekt - "Wolontariat - sens pomagania.  Współpraca z Hospicjum Św. Łazarza"

Cel nadrzędny projektu

 • uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka, los osób starych niepełnosprawnych, oraz starszych,
 • pobudzenie do refleksji, nad istnieniem człowieka i sensem życia,
 • popularyzacja idei wolontariackich, kształtowanie postaw prospołecznych,
 • przybliżenie idei  opieki  hospitacyjnej.

 

Projekt - "Spotkania ze sławnymi ludźmi

Cel nadrzędny

 • Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa we współczesnym świecie
 • Oddziaływanie za pomocą autorytetów  (sportowców, ludzi kultury, polityków)  na młodzież gimnazjalną, tak, aby kształtować postawy prospołeczne
 • Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań uczniów.

 

Projekt - "I love London "

Cel nadrzędny projektu

 • cykliczne wyjazdy do Londynu
 • poznanie kultury i obyczajów mieszkańców Londynu
 • komunikowanie się w języku angielskim (w sklepach, na dworcu, na ulicy)
 • poznanie i zwiedzanie słynnych miejsc w Londynie
 • Przybliżenie historii Anglii,
 • nabycie umiejętności turystycznych, (zachowanie na lotnisku, przekraczanie granicy)

 

Projekt - "Kocham kino"

Cel nadrzędny projektu

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów filmem oraz poszerzanie ich wiedzy
 • Wyposażanie uczniów w ogólną wiedzę na temat historii kina, etapów jego rozwoju, warsztatu pracy aktora, reżysera, techniki gry aktorskiej itp.
 • Zaproponowanie ciekawego sposoby spędzania wolnego czasu.

 

Projekt - "Czysta Małopolska"

Cel nadrzędny projektu

 • Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży województwa małopolskiego nt. potrzeby selektywnego gospodarowania odpadami i zagrożeń, jakie niesie wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów.
 • Kształtowanie proekologicznych zachowań w postępowaniu z odpadami w codziennym życiu.
 • Utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez systematyczne, praktyczne działanie związane z selektywną zbiórką odpadów.
 • Promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami.

 

Projekt -  "Jedz smacznie i zdrowo"

Cel nadrzędny projektu

 • Promocja wśród młodzieży gimnazjalnej zasad zdrowego i świadomego komponowania smacznych i zdrowych posiłków.
 • Pokazanie młodzieży różnorodności dostępnych produktów oraz pokarmów, dzięki którym, możliwy jest kompromis pomiędzy jedzeniem zdrowym i smacznym.
 • Utrwalanie odpowiedzialnych postaw związanych z niemarnowaniem jedzenia, z prawidłowym oraz świadomym kupowaniem, przygotowywaniem i przechowywaniem żywności.
 • Ponadto, w ramach programu organizatorzy promują wśród gimnazjalistów postawę proekologiczną, podkreślając związek pomiędzy ekologią a odżywianiem i zdrowym stylem życia.

 

Projekty szkolne - Rok szkolny 2013/2014

 

Projekt - "Wolontariat - sens pomagania.  Współpraca z Hospicjum Św. Łazarza"

Cel nadrzędny projektu

 • uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka, los osób starych niepełnosprawnych, oraz starszych,
 • pobudzenie do refleksji, nad istnieniem człowieka i sensem życia,
 • popularyzacja idei wolontariackich, kształtowanie postaw prospołecznych,
 • przybliżenie idei  opieki  hospitacyjnej.

 

Projekt - "Spotkania ze sławnymi ludźmi

Cel nadrzędny

 • Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa we współczesnym świecie
 • Oddziaływanie za pomocą autorytetów  (sportowców, ludzi kultury, polityków)  na młodzież gimnazjalną, tak, aby kształtować postawy prospołeczne
 • Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań uczniów.

 

Projekt - "I love London "

Cel nadrzędny projektu

 • cykliczne wyjazdy do Londynu
 • poznanie kultury i obyczajów mieszkańców Londynu
 • komunikowanie się w języku angielskim (w sklepach, na dworcu, na ulicy)
 • poznanie i zwiedzanie słynnych miejsc w Londynie
 • Przybliżenie historii Anglii,
 • nabycie umiejętności turystycznych, (zachowanie na lotnisku, przekraczanie granicy)

 

Projekt - „Wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy”

Cel nadrzędny projektu

 • Alternatywny sposób spedzenia wolnego czasu
 • Utrwalenie zasad ruchu drogowego
 • Rozwijanie zainteresowań swoją „Małą Ojczyzną”.

Uczestniczyli w nim chętni uczniowie z klasy IIa wraz z wychowawcą  klasy p. M. Sobczyk

Projekty szkolne - Rok szkolny 2011/2012

 

Projekt - "Spotkania ze sławnymi ludźmi

Cel nadrzędny

 • Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa we współczesnym świecie
 • Oddziaływanie za pomocą autorytetów  (sportowców, ludzi kultury, polityków)  na młodzież gimnazjalną, tak, aby kształtować postawy prospołeczne
 • Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań uczniów.

Projekt - "I love London "

Cel nadrzędny projektu

 • cykliczne wyjazdy do Londynu
 • poznanie kultury i obyczajów mieszkańców Londynu
 • komunikowanie się w języku angielskim (w sklepach, na dworcu, na ulicy)
 • poznanie i zwiedzanie słynnych miejsc w Londynie
 • Przybliżenie historii Anglii,
 • nabycie umiejętności turystycznych, (zachowanie na lotnisku, przekraczanie granicy)

 

Projekt - "Wolontariat - sens pomagania.  Współpraca z Hospicjum Św. Łazarza"

Cel nadrzędny projektu

 • uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka, los osób starych niepełnosprawnych, oraz starszych,
 • pobudzenie do refleksji, nad istnieniem człowieka i sensem życia,
 • popularyzacja idei wolontariackich, kształtowanie postaw prospołecznych,
 • przybliżenie idei  opieki  hospitacyjnej.

 

 

 


Copyright © 2018 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.