innowacje i projekty

samorząd szkolny

zajęcia pozalekcyjne

plan lekcji

galeria


Świeto Szkoły PDF Drukuj Email

HISTORIA NADANIA IMIENIA SZKOLE

Gimnazjum im. Bohaterów Ziemi Nowobrzeskiej

W dniu 28 kwietnia 2004 r. Rada Gminy Nowe Brzesko na wniosek Uczniów, Nauczycieli i rodziców podjęła Uchwałę
w sprawie nadania imienia "Bohaterów Ziemi Nowobrzeskiej" dla Gimnazjum
w Nowym Brzesku.

23 lipca 2004 r. nasza społeczność szkolna przeżywała święto nadania imienia. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w czasie której odbyło się poświęcenie pięknego sztandaru, zaprojektowanego przez Wielkich Nowo-brzeszczan Pana Jerzego Skąpskiego i Pana Witolda Cęckiewicza. Na uroczystej sesji Rady Gminy nastąpiło oficjalne nadanie imienia Naszemu Gimnazjum, wręczenie uczniom sztandaru, a następnie odsłonięcie pamiątkowej tablicy na budynku szkolnym.

Pani Dyrektor Gimnazjum Anna Gładysz uzasadniła wybór patrona między innymi takimi argumentami:
- Staraliśmy się, aby imię naszej szkoły związane było z regionem. Rodzinna miejscowość winna być powodem do dumy i miejscem, do którego chętnie się wraca. Warto, aby młodzi ludzie mieli wzorce do naśladowania nie tylko w postaciach z kart podręcznika, ale również te najbliższe, o których opowiada się w domu, z których łatwiej czerpać przykład w życiu. W historii naszej gminy pojawiły się osoby, które zasługują na miano bohatera. Przykładem są ci, którzy walczyli w powstaniu styczniowym, a wśród nich mieszkaniec Nowego Brzeska- Jakub Waniek, patrioci, żołnierze z Nowego Brzeska, których w grudniu 1914 roku wywieziono do Rosji, między innymi Józef Kudelski, który spisał wspomnienia dotyczące tych czasów, uwiecznił nazwiska i przeżycia więźniów. Żołnierze Września 1939, żołnierze AK i BCh, walczący podczas II wojny światowej i powstania nowobrzeskiego w 1944 roku. Żołnierze walczący pod Monte Cassino: Tomasz Kamiński i Romuald Janczur (obaj z Nowego Brzeska), Michał Gajewski ze Śmiłowic, Jan Jęczmionek z Rudna Dolnego i Jan Bezak z Hebdowa, który zginął pod Monte Casino. Żołnierze walczący pod Tobrukiem, między innymi Stefan Trzepałka z Nowego Brezeska czy walczący o Wielką Brytanię Stanisław Lubacha. Mamy również bohaterów współczesnych, którzy rozsławiają nasz region w kraju i poza jego granicami. Na szczególne wyróżnienie zasługują: Jerzy Skąpski- artysta malarz, rysownik, znany i ceniony w świecie witrażysta. Profesor Witold Cęckiewicz architekt-urbanista, który zaprojektował między innymi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Ksiądz dr Zdzisław Malczewski, pracujący od 22 lat w brazylijskiej Kurtybie jako misjonarz, stały korespondent Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego, Ksiądz prałat Witold Sobierajski proboszcz parafii w Nowym Brzesku, ksiądz infułat Jerzy Bryła proboszcz parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie, Zenon Hajdugo artysta występujący na wielu scenach europejskich, Jan Kupik z Grębocina poseł na Sejm RP z ziemi nowobrzeskiej.

Przyjmując imię "Bohaterów Ziemi Nowobrzeskiej", chcemy oddać hołd i cześć zarówno tym, którzy walczyli o wolność tej ziemi, jak i tym, którzy kształtują jej współczesną rzeczywistość i obraz w różnych miejscach na świecie.

Nazwa naszego Gimnazjum jest wciąż otwarta. To wyzwanie dla wszystkich, a szczególnie dla młodego pokolenia. Chcielibyśmy, aby nasi absolwenci swoimi czynami, swoim życiem zasłużyli na miano bohatera i mogli utożsamić się z naszym zbiorowym patronem.


 

 

Prezentacja Sztandaru
Pierwsza strona tradycyjna- barwy narodowe i godło Polski. Druga strona dotyczy imienia naszego Gimnazjum. Krzyż nawiązuje do tradycji rycerskich, które były oparte na ośmiu błogosławieństwach z Kazania na Górze. Dzieli on sztandar na osiem pól. W środku znajduje się herb Gminy Nowe Brzesko. W białych polach tworzących krzyż umieszczono napis łaciński: "Amici patriae beati sunt" (Kochający Ojczyznę Błogosławieni Są). Barwy biało-niebiesko-żółte nawiązują do barw herbu Naszej Gminy. Na linii koła u góry- napis: "Gimnazjum Imienia Bohaterów Ziemi Nowobrzeskiej"; na dole nazwa miejscowości- Nowe Brzesko pomiędzy datami- rok 1279-ty- początek istnienia Nowego Brzeska i rok 2004 w którym nadano imię dla Gimnazjum.

 

 

 

 

 

Święto Szkoły zostało ustalone na dzień 8 maja, ponieważ w tym dniu przypada Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa.

X rocznica nadania imienia szkole - rok szkolny 2013/2014

„Święto Szkoły” w naszym Gimnazjum obchodzone jest corocznie 8 maja w Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa.

Dnia 8 maja 2014 r. w Gimnazjum im. Bohaterów Ziemi Nowobrzeskiej obchodzono Święto Patrona Szkoły.

O godz. 12.00 odbyła się uroczysta akademia, na którą przybyli zaproszeni Goście, m.in. Pan Burmistrz Gminy Miasta Nowe Brzesko – Grzegorz Czajka, Radny Powiatu oraz Sekretarz Gminy i  Miasta Nowe Brzesko – pan Arkadiusz Fularski, Przewodnicząca Komisji Oświaty – pani Danuta Czechowicz, Radni Gminy i  Miasta Nowe Brzesko: pani Renata Belska, pani Helena Kwiatkowska, pan Zbigniew Stasik.

Uczniowie Gimnazjum zaprezentowali program artystyczny poświecony Bohaterom Ziemi Nowobrzeskiej. Informacje na temat ważnych wydarzeń historycznych przeplecione były recytacją wzniosłej poezji patriotycznej oraz pieśniami o Ojczyźnie i Ziemi Nowobrzeskiej.

Młodzież, która zaprezentowała program artystyczny:

-prowadzący:

Aleksandra Kutyba, Norbert Czaja

-Recytacja:

Bartosz Kochański, Sylwia Marzec, Aleksandra Oraczewska, Sara Pasek, Anna Wyczesany, Sara Zielińska

Śpiew:

Aleksandra Brudnik, Klaudia Caba, Aleksandra Oraczewska

Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie Święta Szkoły:

Katarzyna Olender, Maria Pempuś, Anna Madejska, Ewa Skóra (oprawa muzyczna), Mariola Bartula (dekoracja)

 

Scenariusz Uroczystości ŚWIĘTO PATRONA GIMNAZJUM IM. BOHATERÓW ZIEMI NOWOBRZESKIEJ 2014

 

Prowadząca:

Powitanie uczestników i przedstawienie porządku  uroczystości.

 

Prowadzący:

Proszę Wszystkich o powstanie.

Baczność!

Sztandar wprowadzić.

Do hymnu:

Jeszcze Polska nie zginęła

Po hymnie. Spocznij.

Prowadząca:

Bohaterowie Ziemi Nowobrzeskiej to ci nasi rodacy, którzy walczyli z zaborcą o wolność Polski i naszej „małej Ojczyzny” , to uczestnicy powstania listopadowego i styczniowego, to ci nowobrzeczczanie, którzy w 1914 roku jako więźniowie zostali wysłani w głąb Rosji.

Prowadzący:

Bohaterowie Ziemi Nowobrzeskiej to ci rodacy, którzy walczyli o wolność Polski i naszej ziemi w czasie II wojny światowej – tu, w Nowym Brzesku podczas powstania w lipcu 1944 r., ale również pod Monte Cassino czy pod Tobrukiem.

 

Prowadząca:

Bohaterowie Ziemi Nowobrzeskiej to ci nasi rodacy, którzy rozsławiali i rozsławiają naszą „ małą” Ojczyznę w kraju i poza jego granicami. To ci, którzy pracowali i pracują na rzecz Ziemi Nowobrzeskiej, którzy poświęcają myśli i serca, dążąc do jej pełniejszego rozwoju.

 

Prowadzący:

 

Im Wszystkim poświęcamy ten program .

Recytator I     ( na tle muzyki)

 

.„Ojczyzna – kiedy myślę –  wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,

mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,

aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:

z niej się wyłaniam...”

 

piosenka „Taki kraj”

Recytator II

Jest w duszy polskiej ukryty zakątek,

gdzie błyszczą ciche lat umarłych cienie.

Leży tam kamień grobowych pamiątek,

a pod kamieniem krwawi się wspomnienie.

A kiedy  bliska zbierze się drużyna

i drzwi zamknięte i okna zawarte.

To Polak – kamień duszy swej odklina

i wydobywa tę krwawiącą kartę.

To, co przeżyło jedno pokolenie,

drugie przerabia w sercu i pamięci.

I tak pochodem idą cienie... cienie...

aż się następne znów na krew poświęci!

Wspomnienie dziadów pieśnią jest dla synów,

od Racławic do śniegów Tobolska.

I znów przez wnuków grzmi piorunem czynów...

Pieśń... czyn... wspomnienie – to jedno – to Polska.

 

Prowadzący:  (na tle muzyki)

Rok 1795.

Trzeci rozbiór Polski.

Prowadząca:

Nasza Ojczyzna traci niepodległość i znika z map Europy. Ale Polacy nie poddają się obcym rządom. Przez 123 lata walczą o wolność.

 

Prowadzący:    (na tle muzyki)

Rok 1830. Wybucha powstanie listopadowe.

Prowadząca:

 

Biorą w nim udział ludzie związani z Ziemią Nowobrzeską:

-         Michał Gołębiowski – nauczyciel szkoły elementarnej w Nowym Brzesku,

-         Marceli Wenda – pisarz przy magazynie szkolnym,

-         Jego syn Alojzy Wenda,

-         Józef Wędrychowski – pułkownik wojsk polskich, właściciel Sierosławic.

 

Prowadzący:

Mimo że powstanie kończy  się klęską, jest przykładem ofiarności

i patriotyzmu Polaków.

 

 

Prowadząca:   (na tle muzyki)

Rok 1863 . Powstanie Styczniowe

Prowadzący:

Wielu przedstawicieli Ziemi Nowobrzeskiej  uczestniczy w Powstaniu styczniowym.

-         Powstańcy: Matacz i Gołębiowski giną w bitwie o Miechów,

- Kilku powstańców- Gębicki, Trzęsiec, Graniczewski zostaje zesłanych

na Syberię, kilku powieszonych przez Kozaków w miejscu zwanym Szubienicą,

-niepodległej Polski doczekał powstaniec Jakub Waniek, mieszkaniec Starego Rynku. To on wiele lat po postaniu opowiada o nim dzieciom

i pokazuje garnuszek, który jest pamiątką tego okresu. W ten sposób nie tylko przybliża młodym historię Polski, ale również uczy patriotyzmu.

 

Prowadzący:   (na tle muzyki)

Rok 1914- początek pierwszej wojny światowej

 

Prowadząca:

W sierpniu, odpowiadając na apel Józefa Piłsudskiego ,34 – osobowa grupa nowobrzeszczan tworzy Polską Organizację Wojskową i bierze udział

w pracach niepodległościowych. Po wkroczeniu Rosjan w grudniu 1914 r. zostają zdradzeni i zesłani w głąb Rosji. Oto ich nazwiska:

Błaszkiewicz Karol, Cebula Wincenty, Chwaliński Michał, Filipowski Wincenty, Fularski Serafin , Gębicki Wincenty, Gorzałczany Ignacy, Haber Jan, Jakubowski Julian, Janczur Aleksander, Kalafarski Antoni, Krzyk Antoni, Krzyk Beniamin, Krzyk Mikołaj, Krzysztof Walerian, Kubik Marceli,  Kudelski Józef, Kudelski Ludwik, Laskowski Józef, Lewandowski Zygmunt, Machnicki Jan, Majchrowski Władysław, Nowak Michał, Staniszewski Roman, Stankowski Jan, Stankowski Leopold, Szuba Beniamin, Ścisłowski Wincenty, Trzepałka Feliks, Trzęsiec Łukasz, Wieczorek Jan, Zajączkowski Jan, Zawartka Franciszek, Zawartka Stnisław.

 

Po wielu latach z niewoli wraca tylko część zesłanych.

 

Prowadzący:

(na tle muzyki)

Nadchodzi wreszcie długo oczekiwany dzień –11 listopada 1918 roku- Polska po 123 latach odzyskuje niepodległość.

 

 

Recytator III

 

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.

 

Nie przyszły ciebie poprzeć karabiny
Ni wiodły za cię bój komety w niebie,
Ni z Jakubowej zstąpiły drabiny
W pomoc anioły. Powstałaś przez siebie!

Żadne cię miana nad to nie zaszczycą,
Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym być można: Sobą!

 

Prowadzący:   (na tle muzyki)

Rok 1928.  Pierwszy zjazd poetów w Pławowicach

Prowadząca:

Jest 21 czerwca .Grupa dzieci pod opieką nauczycieli: Alicji Bryły, jej męża Franciszka i Józefa Reraka, maszeruje wyboistą drogą od Nowego Brzeska, przez Gruszów, do Pławowic, aby zobaczyć na własne oczy sławnych pisarzy, goszczących właśnie w pałacu L.H. Morstina

na pierwszym zjeździe poetów polskich.

Z tej wycieczki  zachowało się pamiątkowe zdjęcie zrobione na schodach pałacu Janiny i Ludwika Hieronima Morstinów. Widać na nim gospodarzy, ich krewnych i sławnych poetów: Jarosława Iwaszkiewicza. Jana Lechonia, JulianaTuwima, Antoniego Słonimskiego, Leopolda Staffa, Józefa Wittlina, Emila Zegadłowicza i Marię Pawlikowską-Jasnorzewską  oraz sporą grupę nowobrzeskich uczniów. Wszyscy mają na sobie galowe stroje : dziewczynki białe bluzki, granatowe sukienki, chłopcy mundurki albo białe koszule. Jest odświętnie i dostojnie.

Uczniowie recytują wiersze Jana Kochanowskiego.

Zjazd poetów polskich zostaje powtórzony również rok później.

Prowadzący:

Pławowice stają się dla wielu literatów miejscem, do którego często powracają, aby zachłysnąć się pięknem tutejszej przyrody. Ziemię naszą najbardziej pokochał i był jej wierny-  Leopold Staff .Zachwyt nad jej  pięknem  utrwalił w strofach wierszy.

 

Recytator IV

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa,

W brązie zachodu kute wieczornym promieniem,

Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa,

Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem.

 

Zapach wody, zielony w cieniu, złoty w słońcu,

W bezwietrzu sennym ledwo miesza się, kołysze,

Gdy z łąk koniki polne w sierpniowym gorącu

Tysiącem srebrnych nożyc szybko strzygą ciszę.

 

Z wolna wszystko umilka, zapada w krąg głusza

I zmierzch ciemnością smukłe korony odziewa,

Z których widmami rośnie wyzwolona dusza...

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!

 

Piosenka „Ziemio rodzinna”

Prowadząca: (na tle muzyki)

1 września 1939 roku wybucha II wojna światowa

Prowadzący:

Mieszkańcy Ziemi Nowobrzeskiej walczą z okupantem nie tylko na swojej ziemi, ale również na obcych frontach. Stefan Trzepałka bierze udział

w walkach o Tobruk.   Tomasz Kamiński , Jan Jęczmionek, Michał Gajewski, Romuald Janczur, Władysław Wędel, walczą pod Monte Cassino.

Tam ginie nasz rodak– Jan Bezak.

Prowadząca: (na tle muzyki)

Rok 1944 Trwa II wojna światowa

Prowadzący:

 

Od 22 lipca  do 12 sierpnia 1944 roku na terenie Ziemi Nowobrzeskiej działa „Rzeczpospolita Partyzancka 1944”(Proszowicko – Kazimierska). Dowódcą zostaje  podporucznik  Bohdan Thugutt pseudonim  „Beteha”.

 

24 lipca 1944 roku oddział dywersyjny Armii Krajowej w składzie Tadeusz Biernacki, Edward Ścisłowski, Stanisław Peterson, Stanisław Koza, Ludwik Drąg, Henryk Maćkiewicz  pod dowództwem Tadeusza Kowala pseudonim „Skiba” dokonuje zasadzki koło wsi Grębocin na ewakuującą się  policję

z posterunku w Nowym Brzesku i zdobywa broń.

Prowadząca:

 

27 lipca 1944 r.- rano około 7.00, gdy samochody z żandarmerią niemiecką nadjeżdżają od strony Koszyc do Nowego Brzeska i zatrzymują się na ulicy Lubelskiej przed ustawionym na szosie szlabanem, partyzanci oddają strzały do żandarmów. Druga zasadzka przygotowana zostaje na ulicy Krakowskiej. Dowodzi nią Tadeusz Biernacki ps.„ Kolba”. Partyzanci: Jan Zawartka, Edward Ścisłowski, Wincenty Ścisłowski, Stanisław Madej, Tadeusz Zawartka,

Rudolf Peterson, Alfred Palmączyński, Jan Palmączyński , Eugeniusz Bednarski, Janina Palmączyńska, Marian Kwiatkowski, Ryszard Staniszewski, Maksymilian Krzyk, Józef i Stefan Siciarz, Henryk Pytel, Stanisław Kowal,Adam Maniak, Kazimierz Amrogowicz, Janina Andrzejewska, Ludwik, Antoni, Stanisław, Witold Cęckiewiczowie, Jan i Bolesław Kluch, Lucjan Krzyk, Leonard

i Edward Luty, Zefiryn Staniszewski oraz Jan Zaręba rozlokowani zostaja  w okolicy domu i restauracji Puchalskich.

Jako pierwszy do walki z Niemcami wyskakuje  romantyk i patriota Kazimierz Amrogowicz   - kula niemiecka trafia w jego serce.

 

Recytator V

 

Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą,
haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią,
malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg
wyszywali wisielcami drzew płynące morze.

Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć,
gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami.
Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg,
przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg.

I wyszedłeś jasny synku, z czarną bronią w noc,
i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut - zło.
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?

 

Prowadząca

 

Walka nowobrzeskich partyzantów z Niemcami trwa około 20 minut.

 

W odwecie Niemcy przeprowadzają  dwa naloty na Nowe Brzesko. Około godziny 17.00 trzy samoloty po zrzuceniu ładunków lekkich bomb rozpryskujących, krążą przez 40 minut nad osadą i z niskiego pułapu ostrzeliwują Nowe Brzesko, około godziny 18.00 dwa samoloty zrzucają  bomby zapalające, a następnie przez kilkanaście minut prowadzą  ogień z karabinów maszynowych. Ginie wówczas Eleonora Bezegłów – sanitariuszka.

W powstaniu nowobrzeskim  życie oddają również Mieczysław Sendek i Jan Zawartka.

 

Piosenka Ojczyzno ma

 

 

Prowadzący:

Prosimy wszystkich o powstanie . Minutą ciszy uczcijmy teraz pamięć tych wszystkich, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny.

Dziękuję.

 

Prowadząca:

 

8 maja 1945 roku Niemcy podpisują akt kapitulacji. Kończy się II wojna światowa. Niestety, nasza ojczyzna nie jest jeszcze suwerennym państwem.

Dopiero w roku 1989 po wielu latach zniewolenia Polska odzyskuje niepodległość.

 

PIOSENKA Polskie kwiaty

 

Prowadzący:

 

1 stycznia 2011r. Nowe Brzesko odzyskuje prawa miejskie. To, jaka będzie przyszłość Polski i naszej  nowobrzeskiej  ziemi, jakie  będzie życie jej mieszkańców, zależy od nas wszystkich , również od młodego pokolenia.

 

 

 

W Was młodych teraz nadzieja i wiara!

Trzeba tożsamość zachować zawsze.

Niech Wasza wiedza, mądrość, rozwaga

zapewni rozwój Ojczyźnie naszej.

Dość wycierpiała – z Nią naród cały!

Czas, by sumienia się obudziły...

Chcemy do kraju opieki trwałej?

Więc sami w zamian dajmy swe siły!

 

Polska. To wielka rzecz, bez wątpienia,

lecz trzeba ją jak kwiat pielęgnować.

Przykładów szukać w polskich korzeniach,

Dbać, by była moralnie zdrowa...

I jeszcze jedno – uczcie się Polski!

Bądźcie jej wierni!

Przecież te miasta, pola i wioski

Są naszym wspólnym skarbem niezmiernym...

 

 

Piosenka Ojczyzna Marka Grechuty

 

Prowadzący


Proszę Wszystkich o powstanie.

Baczność!

Sztandar wyprowadzić.

Spocznij.

 

Prowadząca:

 

Dziękujemy.

 

 

 

Piosenka Polskie kwiaty (słowa zmienione)

Śpiewa nam ranny wiatr, zachwyca piękny kwiat

Na brzeskiej ziemi

Tu gdzieś wokoło nas życie po prostu trwa

Tu jest najpiękniej.

 

Tu właśnie teraz rozkwitły kwiaty

Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki

Pod brzeskim niebem w szczerym polu wyrosły

Ojczyste kwiaty

W ich zapachu, urodzie jest Polska.

Śpiewa nam ranny wiatr historię dawnych lat

Tej brzeskiej ziemi

Tu gdzieś wokoło nas pozostał walki ślad

Za wolność naszą.

 

Weź z tą piosenką  bukiecik kwiatów

Stokrotek, fiołków, kaczeńców i maków

I złóż z wdzięcznością  Bohaterom tej Ziemi

Ojczyste kwiaty

W ich zapachu, urodzie jest Polska.

ŚWIĘTO SZKOŁY  - 11 ROCZNICA NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM

„Wielki bohater"

„[…]Wielki Bohater ocalił miliony

złote serce w kieszeni

na drobne rozmieni

ale to wszystko jest nic

Wielkim Bohaterem możesz zostać też i Ty!

W dniu  8 maja obchodziliśmy  Święto naszej Szkoły. W tym roku 23 lipca przypada  jedenasta rocznica nadania imienia naszego Gimnazjum, które otrzymało imię Bohaterów Ziemi Nowobrzeskiej. Z tej okazji przygotowaliśmy uroczysty apel - …Każda epoka tworzy bohaterów na miarę swoich czasów -  Któż to jest bohater to człowiek odważny, który pozostał wierny samemu sobie, to człowiek współczesny, to człowiek sukcesu. Bohaterem jest człowiek symbolizujący całe pokolenie, rzeczywistość, w której przyszło mu żyć…

Apel przygotowali uczniowie klas I a i I b Gimnazjum. Pieśni patriotyczne i historyczne  wykonały Aleksandra  Oraczewska i Aleksandra Brudnik.

Podczas uroczystego apelu Pani Dyrektor wręczyła nagrody uzyskane przez młodzież gimnazjalną w II Powiatowym Konkursie "Wiosenne Inspiracje".

W  uroczystości tej udział wzięli zaproszeni goście, przedstawiciele władz oraz rodzice.

 

niedziela, 11 maja 2014 09:21

ŚWIĘTO SZKOŁY  - 10 ROCZNICA NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM

 

Święto Patrona Gimnazjum

Dnia 8 maja 2014 r. w Gimnazjum im. Bohaterów Ziemi Nowobrzeskiej obchodzono Święto Patrona Szkoły.

O godz. 12.00 odbyła się uroczysta akademia, na którą przybyli zaproszeni Goście, m.in. Pan i Burmistrz Gminy Miasta Nowe Brzesko – Grzegorz Czajka, Radny Powiatu oraz Sekretarz Gminy i  Miasta Nowe Brzesko – pan Arkadiusz Fularski, Przewodnicząca Komisji Oświaty – pani Danuta Czechowicz, Radni Gminy i  Miasta Nowe Brzesko: pani Renata Belska, pani Helena Kwiatkowska, pan Zbigniew Stasik.

Uczniowie Gimnazjum zaprezentowali program artystyczny poświecony Bohaterom Ziemi Nowobrzeskiej. Informacje na temat ważnych wydarzeń historycznych przeplecione były recytacją wzniosłej poezji patriotycznej oraz pieśniami o Ojczyźnie i Ziemi Nowobrzeskiej.

W drugiej części uroczystości nastąpiło ogłoszenie wyników Powiatowego Konkursu Literacko – Plastyczno – Fotograficznego pt. „ Wiosna słowem i obrazem malowana” oraz rozdanie nagród Laureatom.

Młodzież, która zaprezentowała program artystyczny:

-prowadzący:

Aleksandra Kutyba, Norbert Czaja

-Recytacja:

Bartosz Kochański, Sylwia Marzec, Aleksandra Oraczewska, Sara Pasek, Anna Wyczesany, Sara Zielińska

Śpiew:

Aleksandra Brudnik, Klaudia Caba, Aleksandra Oraczewska

Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie Święta Szkoły:

Maria Pempuś, Katarzyna Olender, Anna Madejska, Ewa Skóra (oprawa muzyczna), Mariola Bartula (dekoracja)

 
Copyright © 2018 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.