innowacje i projekty

samorząd szkolny

zajęcia pozalekcyjne

plan lekcji

galeria

archiwum


czwartek, 30 listopada 2017 18:45

Konkurs plastyczny

REGULAMIN 13. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  (N I E) S P R A W N O Ś Ć   W   S Z A R O Ś C I RAWICZ 2018

ORGANIZATOR: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JANUSZA KORCZAKA W RAWICZU
WSPÓŁORGANIZATORZY: URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ, STAROSTWO POWIATOWE W RAWICZU, MIEJSKIE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W LESZNIE, MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ.

Temat: „(NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI”

Zapraszamy do udziału w już 13 edycji naszego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z cyklu KOLORY SZAROŚCI. Konkurs jest popularyzacją technik monochromatycznych. W tym roku spróbujcie przenieść swoje refleksje rysunkowe, malarskie, graficzne i stwórzcie pracę rysując, malując, fotografując, wyklejając tematy związane z szeroko pojętym problemem postrzegania sprawności i/lub  niepełnosprawności posługując się bogactwem szarości, czerni i bieli. Stwórzcie w ten sposób pracę pod tytułem „(Nie)sprawność w szarości”. Być może właśnie poprzez wykonanie rysunku czy fotografii ulepszymy naszą rzeczywistość i uczynimy ją bardziej tolerancyjną i piękniejszą.
Niepełnosprawność - ma wiele definicji między innymi rozumiemy ją jako długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka na skutek obniżenia sprawności fizycznej, psychicznej bądź umysłowej. Według Światowej Organizacji Zdrowia osoba niepełnosprawna to taka, która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej. Niepełnosprawność łączy się często z niemożnością pełnego funkcjonowania w społeczeństwie na skutek barier występujących po stronie otoczenia (społecznego, kulturowego, prawnego, politycznego), w tym barier architektonicznych. 
Sprawność – natomiast to zdolność organizmu do wykonywania określonych czynności, to sprawna organizacja jakichś działań, czynności. To także praktyczna umiejętność wykonywania czegoś. Sprawność fizyczna natomiast to szeroko rozumiana sprawność organizmu warunkowana poprzez odpowiedni poziom strukturalny i funkcjonalny układów naszego ciała. Te wszystkie fakty warto wziąć pod uwagę przy tworzeniu konkursowej pracy plastycznej na temat „(NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI”.

Cele konkursu:
- popularyzacja technik plastycznych,
- sprzyjanie rozwojowi i popularyzacji zainteresowań,
- wzmacnianie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez prezentację dokonań młodych  twórców,  
- kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa i odbioru kultury,
- rozwój talentów plastycznych,
- kształtowanie postawy tolerancji.

Kategorie wiekowe:
a) 5- 8 lat        b) 9- 12    c) 13- 15

Technika:
- rysunek (może być wykonany ołówkiem, czarnym tuszem, pisakiem, kredkami różnego typu, węglem lub suchy pastel - powinien być utrwalony),
- malarstwo,
- grafika (warsztatowa, komputerowa),
- fotografia,
- collage.
(UWAGA! WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONANE W CZERNI, BIELI LUB SZAROŚCI, UŻYCIE NAWET NAJMNIEJSZYCH ODCIENI INNYCH KOLORÓW SPOWODUJE DYSKWALIFIKACJĘ)

Format: A4, A3, A2, A1. Przyjmujemy tylko prace płaskie (rysunki i obrazy na kartkach, płótnach lub innych płaskich podłożach plastycznych).
- prosimy nie oprawiać prac,
- prosimy nie rolować (zwijać) prac.

Warunki uczestnictwa:
- jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace,
- prace niezgodne z wymogami konkursu nie zostaną dopuszczone do konkursu,
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nadesłanych prac i reprodukowania w celach promocyjnych,
- organizatorzy nie zwracają prac!
- nadesłane prace pozostaną w zbiorach szkoły, a nagrodzone wzbogacą galerię szkolną lub zostaną przekazane jako upominki dla partnerów i sponsorów konkursu,
- udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
- osoba której przyznana zostanie główna nagroda zobowiązana jest do przyjazdu
i odbioru nagrody w określonym terminie!

Każda praca musi zawierać opis według wzoru:
Imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, opiekun, placówka.

Prace należy nadsyłać na adres:

KONKURS PLASTYCZNY - (NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 
im. JANUSZA KORCZAKA W RAWICZU 
UL.PRZYJEMSKIEGO 35 
63-900 RAWICZ

 
czwartek, 30 listopada 2017 18:36

22 listopada w naszym gimnazjum pojawiła się siostra zakonna Edyta z Proszowic.

Siostra opowiadała o życiu w zakonie i dzieliła się swoim doświadczeniem.

 
środa, 08 listopada 2017 20:15

W dniu dzisiejszym w Muzeum Ziemi Koszyckiej im Stanisława Boducha w Koszycach                            odbyły się konkursy z okazji zbliżającej się 99. rocznicy odzyskania prze Polskę niepodległości:

- recytatorski: „Ku Niepodległości”

- muzyczny: „W drodze do Niepodległości towarzyszyła im piosenka”

W obu konkursach naszą szkołę reprezentowały uczennice z:

- klas I – III: Karina Trela i Julia Płatek (konkurs muzyczny),

- klas IV – VII: Zosia Jędracha, Aleksandra Twaróg (konkurs muzyczny),

Julia Wilkosz, Dominika Klasińska, Aleksandra Maderak (konkurs recytatorski)

W konkursach brały udział szkoły m. in. z Koszyc, Proszowic, Kazimierzy Wielkiej, Piotrkowic, Wawrzeńczyc, Igołomi i Sierosławic. Konkurencja była więc duża, a poziom prezentacji utworów naprawdę bardzo wysoki! Z tym większą przyjemnością informuję, że w obu konkursach Nasza Szkoła zajęła wysokie lokaty:

- II miejsce w konkursie recytatorskim – Dominika Klasińska

- II miejsce w konkursie muzycznym -  Aleksandra Twaróg

Natomiast wszyscy uczestnicy konkursu muzycznego z klas I – III zostali uhonorowani pierwszymi miejscami.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Uczestnicy z gimnazjum:

- Julia Staniszewska, Małgorzata Lewińska, Paulina Stachowicz (konkurs recytatorski)

- Patrycja Kwiatek, Oliwia Wójcik, Julia Staniszewska Aleksandra Armatys i Justyna Charzewska (konkurs muzyczny)

Lokaty:

- konkurs recytatorski: Julia Staniszewska – I miejsce, Małgorzata Lewińska - III.

- konkurs muzyczny: I miejsce – Aleksandra Armatys i Justyna Charzewska

 
środa, 08 listopada 2017 20:05

Dziękuję za wzruszające pożegnanie

 

„W życiu piękne są tylko chwile”

 

Tyle pięknych chwil przeżyłam już w swoim życiu. Nie przypuszczałam, że zakończenie mojej pracy w szkole też będzie należało do tych miłych, wzruszających i niezapomnianych chwil.

Sprawiliście mi ogromna niespodziankę i niesamowitą przyjemność  tym ciepłym pożegnaniem.

Apel był piękny, cudowne piosenki, uroczy taniec, przepiękna gra  na instrumentach i tak miłe słowa od Uczniów, Nauczycieli, Pani Dyrektor, że wywołują u mnie do tej pory dreszcz emocji. Nigdy nie zapomnę tych chwil. A albumy, które otrzymałam od Was będą mi zawsze przypominały te niezapomniane chwile.

Zawsze wiedziałam, że pracuję z najwspanialszymi nauczycielami oraz ze wspaniałymi uczniami. Jestem Wam ogromnie wdzięczna za okazaną sympatię. Dziękuję za pamięć, dziękuję za serce, kłaniam się pięknie w serdecznej podzięce.

 

Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.:)

 

Marzena Sobczyk

 
piątek, 03 listopada 2017 14:56

„ Ku Niepodległości”

30 listopada odbyły się w naszym Zespole szkolne eliminacje do Konkursu Recytatorskiego                             „ Ku Niepodległości”. Rejonowy etap Konkursu jest organizowany przez Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach.

Konkurs ma celu uczczenie 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dobór repertuaru Konkursu i recytacja wybranych utworów patriotycznych to złożenie hołdu Tym, którzy walczyli           o Niepodległą Ojczyznę.

W naszym Konkursie Szkolnym brało udział 13 uczniów, w tym 6 Uczestników z klas gimnazjalnych i  7 Uczestników ze szkoły podstawowej.

Komisja w składzie: p. A. Sendek, p. G. Poszwa i p. K. Olender przyznała w dwóch kategoriach następujące miejsca:

Grupa starsza:

I miejsce- Małgorzata Lewińska- ucz. kl. II b  gimnazjum- utwór pt.„Rok 1918” A. Oppmana,

I miejsce /ex aequo /- Julia Staniszewska- ucz. kl. II b  gimnazjum- utwór pt. „ Pan Tadeusz”        A. Mickiewicza- fragment „ Koncert Jankiela”,

 

II miejsce- nie przyznano

 

III miejsce- Paulina Stachowicz – ucz. kl. II b gimnazjum- utwór pt. „ Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą!” L. Staffa.

 

Grupa młodsza:

I miejsce-Dominika Klasińska- ucz. kl. Vb szkoły podstawowej- utwór pt. „ Rozmowa z panem Mickiewiczem” W. Chotomskiej,

II miejsce- Aleksandra Maderak- ucz. kl. Vb szkoły podstawowej- utwór pt. „ Hymn Polski”                           W. Bełzy,

 

III miejsce-Julia Wilkosz- ucz. kl. Va szkoły podstawowej- utwór pt. „ O Wrześni” M. Konopnickiej.

 

Po przyznaniu miejsc p. A. Sendek oceniła przebieg Konkursu. Pochwaliła Uczestników za :

-ciekawy  dobór utworów patriotycznych  ,

-spontaniczność interpretacji  wierszy ,

-świadomy wyraz artystyczny.

Przewodnicząca Komisji poradziła Recytatorom, aby przez całą recytację utworów dbali o poprawną wymowę wyrazów i odpowiednio, bez pośpiechu wypowiadali zakończenie utworu.

Gratulujemy ! Laureatki szkolnego etapu Konkursu Recytatorskiego będą  reprezentowały naszą Szkołę 7 listopada na etapie rejonowym w Koszycach.

 

W imieniu Organizatorów  - J. Wędel i M. Pempuś

 
wtorek, 31 października 2017 15:01

Szkolny konkurs piosenki patriotycznej uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej i gimnazjum

W dniu 27. października odbyły się szkolne przesłuchania do konkursu piosenki patriotycznej. Wokaliści zaprezentowali jury 19 utworów.

W konkursie uczennice gimnazjum zdobyły wyróżnienia

 

Martyna Oraczewska kl.VII b, Karolina Rachtan kl. III a gimnazjum piosenka „Pierwsza Kadrowa”

 

Małgorzata Lewińska, Paulina Stachowicz, Oliwia Wójcik, Patrycja Kwiatek kl. II b  gimnazjum piosenka „Pierwsza Brygada”

 

Serdecznie zapraszamy na koncert laureatów podczas akademii z okazji 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w dniu 10 listopada i 11 listopada 2017r. o godz. 9.00 na hali Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku.

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 
sobota, 28 października 2017 11:32

NIEZAPOMNIANA LEKCJA PATRIOTYZMU

V  MAŁOPOLSKIE  DYKTANDO  NIEPODLEGŁOŚCIOWE

„PO POLSKU O HISTORII”

 

Dnia 10 października 2017 roku aż 59 uczniów naszego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego pisało na etapie szkolnym V Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”.                                          35 uczestników reprezentowało klasy gimnazjalne, a 24 uczestników - szkołę podstawową.

Tekst dyktanda dla gimnazjalistów nosił tytuł „Rocznicowe co nieco”, a dla uczniów SP „ Nauka – pożądany obowiązek”. Jednocześnie pisali je uczniowie z prawie 500 szkół! W tym roku „po polsku o historii” pisali także uczniowie na Śląsku, z kilku szkół województwa świętokrzyskiego i łódzkiego oraz placówek na Łotwie i Ukrainie!

Organizatorami Konkursu są:  Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto”. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Małopolskie dziedzictwo – bon edukacyjny”. Patronat Honorowy: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Honorowy Patronat Małopolskiego Kuratora Oświaty, Partner Konkursu – Narodowy Bank Polski, Partner medialny – Radio Kraków.

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej; doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem nazw własnych związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę (1914 / 1918 – 1989); kształtowanie postawy zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii, w tym kultury języka polskiego; rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej: językowej i historycznej.

W dniu pisania Dyktanda nasi uczniowie podkreślili jego rangę strojami galowymi i dostosowaną do wydarzenia dekoracją sal lekcyjnych.

Organizacją etapu szkolnego i przygotowaniem uczniów do Konkursu, sprawdzeniem prac zajęły się nauczycielki polonistki.

Najlepsze wyniki (ponad 70 punktów na 100 możliwych ) uzyskali:

 

Uczniowie Gimnazjum:

 1. Julia Staniszewska z kl. IIb (73 p.)
 2. Piotr Melczewski   z kl. IIIb (72 p.)

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej:

 

 1. 1. Kaja Wawrzaszek  kl.  VII b - 90 p.
 2. 2. Gabriela Tomczyk  kl. VII a- 88,5 p.
 3. 3. Sebastian Bartosik kl. VIIb-83,5  p.  / Natalia Gołąb kl. VIIb- 83,5 p.
 4. 4. Nikola Garbarz  kl. VII a – 79 p.
 5. 5. Jakubowska Julia kl. VII a – 78,5 p.
 6. 6. Bartosz Trzepałka kl. VII b - 76,5 p.
 7. 7. Laura Miska kl. VII a – 75,5 p.
 8. 8. Mateusz Kołacz kl. VI – 74,5 p.
 9. 9. Natalia Sikora kl. VII b – 73 p.

10. Bartosz Kwiatkowski  kl. VII b – 72,5 p.

11. Gloria Kutyba kl. VII b – 71 p.

12. Kinga Kijowska kl. VI – 70,5 p.

Prace tych uczniów zostały przekazane do Komisji Wojewódzkiej w celu ich weryfikacji.

GRATULUJEMY!


 
poniedziałek, 16 października 2017 10:33

W dniu 13 października w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Komisji i Edukacji Narodowej.
Z tej okazji odbył się uroczysty apel upamiętniający to święto.
Na apelu odbyło się również ślubowanie uczniów klasy pierwszej.
Na sam koniec tej uroczystości rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego przygotowali inscenizacje dotyczącą bajki pt: ,,Śnieżka i siedmiu krasnoludków''. 
poniedziałek, 09 października 2017 19:22

1 Października 2017 uczniowie naszego Gimnazjum przystąpili do sakramentu Bierzmowania w Nowym Brzesku


 
poniedziałek, 09 października 2017 19:13

Eksperymenty na lekcji Fizyki Klasy IIB

 
niedziela, 24 września 2017 20:39

W dniu 22 września w naszej szkole pojawił się Ks. Dr Karol Zegan Diecezjalny Wizytator Katechetyczny.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 2 z 36
Copyright © 2018 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.